Tilmeld dit solcelleanlæg

Tilmeldning af solcelleanlæg til nettoafregningsordningen skal foregå igennem en autoriseret el-installatør. Installatøren udfylder tilmeldingsblanketten på www.installationsblanket.dk

TREFOR måler

Tilmeldingsblanketten
Ifølge gældende regler skal tilmeldingsblanketten være TREFOR El-net i hænde før monteringen kan begynde. I tilmeldingsblanketten skal el-installatøren sende bilag med oplysninger om stamdata for solcelleanlægget til registrering hos Energinet.dk.

Afregning af strømproduktion påbegyndes fra den dato, hvor el-installatøren færdigmelder arbejdet på installationsblanket.dk.

Aflæsning og aktivering af tælleværk
Din el-måler har to tælleværker, og ved færdigmeldingen af installationen aflæses og aktiveres tælleværk nr. 2 (se foto), som viser solcelleanlæggets overskydende strømproduktion. Tælleværk nr. 2 vises i elmåleres display som '02' eller 'L2'.

Den mængde overskydende strøm, som solcelleanlægget producerer, bliver målt i tælleværk 2 - måleren løber altså ikke fysisk baglæns i din fjernaflæste elmåler. 
Tælleværk 2 kan du aflæse ved at trykke 4 gange på målerens sorte knap. 

Vær opmærksom på, at du efter el-installatørens tilmelding via installationsblanketten, vil modtage et brev fra Energinet.dk med GSRN-nummer (som er solcelleanlæggets id-nr.) og en kode, som du skal bruge til at ansøge om nettoafregning.