Nettomåleordning for solcelleanlæg

Ordning for solcelleanlæg indebærer følgende regler:

  • afregning er timebaseret, hvilket vil sige, at den strøm som solcelleejeren producerer og bruger samtidig ikke afregnes
  • begrænsningen på 6 kW anlæg ophæves på solcelleanlæg - ikke øvrige VE-anlæg
  • kunder skal oplyses om ejerskifteproces, hvis kunden fraflytter bolig med solcelleanlæg. Dette skal anmeldes til Energinet.dk - se mere her.

De nuværende retningslinjer for el-producerende anlæg større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere, findes hos Energinet.dk. Retningslinjerne trådte i kraft 1. november 2012.