Tilslutningsbestemmelser

TREFOR El-nets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet gælder i forholdet mellem kunden og TREFOR El-net og regulerer betingelser for tilslutningen og lignende tekniske forhold.

Tilslutningsbestemmelserne er i overensstemmelse med Dansk Energis branchestandard og er til enhver tid den version, der er godkendt af Sekretariat for Energitilsynet, og er godkendt af Sekretariat for Energitilsynet den 19. november 2015.

Læs tilslutningsbestemmelserne

Et tillæg til tilslutningsbestemmelserne beskriver de særlige retningslinjer der gælder for alle installationer, som tilsluttes i TREFOR El-nets område. De særlige retningslinjer er anmeldt og godkendt af Sekretariat for Energitilsynet.

Læs tillæg til tilslutningsbestemmelser

TREFOR El-net tager IT- og persondatasikkerheden alvorligt og har derfor vedtaget en privatlivspolitik, som beskriver, hvordan TREFOR El-net behandler dine personoplysninger. Privatlivspolitikken supplerer TREFOR El-nets tilslutningsbestemmelser.

Læs privatlivspolitikken