Standardaftale

Standardaftalen om brug af distributionsnettet regulerer samarbejdet mellem TREFOR El-net og elleverandører gældende fra 1. april 2016. Heri reguleres bl.a. de leverede ydelser fra TREFOR El-net, ansvarsfordelingen og betalingsbetingelser mellem parterne.

Aftalen er i overensstemmelse med Dansk Energis branchestandard, og er til enhver tid den version der er godkendt af Sekretariat for Energitilsynet. Godkendt af Sekretariat for Energitilsynet den 19. november 2015.

Læs hele aftalen her

Et tillæg til standardaftalen beskriver serviceniveauet mellem TREFOR El-net og elleverandøren og indeholder på udvalgte områder en detaljeret beskrivelse af TREFOR El-net og elleverandørens forpligtelser efter Standardaftalen. Servicevilkårene indeholder procedure, tidsfrister o.l. Læs mere i "Vilkår for serviceniveau".

Læs tillæg til standardaftalen "Vilkår for serviceniveau"