Nye regler på elmarkedet

NYE REGLER PÅ EL-MARKEDET PR. 1. APRIL 2016

 

Der er nye regler for elmarkedet i Danmark, som trådte i kraft 1. april 2016. De nye regler er indført på baggrund af et politisk ønske om, at gøre det nemmere at være elkunde og for at fremme konkurrencen på elmarkedet. Det indebærer, at danske elforbrugere ikke længere skal have direkte kontakt til deres elnetselskab, men kun til deres elleverandør.

 

Læs mere om de nye regler her http://www.danskenergi.dk/NyeRegler.

Du kan finde de gældende forskrifter for el markedet på Energinet.dk's hjemmeside.

 

Ændringer i elmarkedet efter 1. april 2016 - Du skal altid kontakte din Elleverandør

Efter 1. april 2016 er det din elleverandør, der opkræver samlet betaling for både el, transport, afgifter og offentlige forpligtelser. TREFOR El-net vil ikke længere sende dig regninger som tidligere på transport af el mv.

Det er din elleverandør du skal kontakte hvis du har spørgsmål til din regning, priser, forbrug eller hvis du mangler strøm.

Skal du eksempelvis ansøge om reduceret elafgift ved elopvarmede boliger, skal du fremadrettet kontakte din elleverandør.

TREFOR El-net vil dog fortsat sørge for, at elnettet fungerer som det skal, som vi altid har gjort!

 

Hvad er forskellen på en elleverandør og et netselskab?

Elleverandøren er det selskab, du køber din el hos og du handler dermed på det frie el-marked. TREFOR El-net som netselskab driver, vedligeholder og udbygger det lokale elnet, og måler den el der anvendes i din bolig.

 

Tekniske forhold omkring elmåler og elnet 

Du kan som udgangspunkt altid kontakte din elleverandør. Ved spørgsmål vedrørende nettekniske forhold vil din elleverandør sørge for at videreformidle kontakten til TREFOR El-net. Det er fortsat TREFOR El-net, der står for de nettekniske forhold omkring din elmåler, og som skal sikre, at elnettet fungerer. Det vil også være TREFOR El-net, der håndterer tilslutninger til elnettet, for eksempel i forbindelse med nybyggeri, tilbygninger eller etablering af solcelleanlæg.Standardaftale

Standardaftalen om brug af distributionsnettet regulerer samarbejdet mellem TREFOR El-net og elleverandører. Heri reguleres bl.a. de leverede ydelser fra TREFOR El-net, ansvarsfordelingen og betalingsbetingelser mellem parterne.

Servicevilkår

Vilkår for Serviceniveauet mellem TREFOR El-net og Elleverandør er et bilag til Standardaftalen og indeholder på udvalgte områder en detaljeret beskrivelse af TREFOR El-net og elleverandørernes forpligtelser efter Standardaftalen. Servicevilkårerne indeholder procedure, tidsfrister o.l.

>> Læs mere her

 

 Tilslutningsbestemmelser

TREFOR El-nets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet gælder i forholdet mellem kunden og TREFOR El-net og regulerer betingelser for tilslutningen og lignende tekniske forhold.

>> Læs mere her