Klagemuligheder

I tilfælde af tvist mellem Kunden og TREFOR El-net er der en række klagemuligheder.

Læs her om klagemuligheder for TREFOR El-net

Herudover kan du ved klager vedrørende TREFOR El-nets behandling af dine personoplysninger, indgive en klage til datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefonnr.: 33193200
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk