Fællesregulativet

Fællesregulativet er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse nr. 301 af 3. maj 2001 § 13 om: Autorisation og drift af elinstallatør-virksomhed, hvorefter elinstallatøren skal følge de af netselskabet givne ordensmæssige foreskrifter og anvisninger med hensyn til udførelsen af bestemte arbejder.

Du finder Fællesregulativet på Dansk Energis hjemmeside.