Hvad skal du gøre ved strømsvigt?

Strømsvigt skyldes ofte fejl i boligens installationer. Gå systematisk til værk, og du vil ofte kunne klarlægge grunden til strømsvigtet.

Kig ud ad vinduet

Er der heller ikke strøm hos naboerne, kan fejlen være sket i TREFOR El-nets forsyningsnet, og strømmen kommer tilbage, når TREFOR El-net har udbedret fejlen eller skaden. Har du ikke modtaget en SMS om afbrydelsen, eller er der ingen oplysninger om afbrydelsen på treforelnet.dk, kan du kontakte din elleverandør.

Elektriciteten er væk i en del af din bolig
Hvis strømmen kun er forsvundet i en del af boligen, er der sprunget en sikring i gruppetavlen. Sikringer springer, når de bliver overbelastet. Enten fordi der er tilsluttet for mange apparater til sikringsgruppen, eller fordi der er en kortslutning i et apparat.

1. Kig på sikringerne i gruppetavlen. Se efter om den lille farvede perle i enden af sikringen er faldet ud. Den falder ud, når sikringen springer. 
2. Sluk først for gruppeafbryderen og derefter for alle afbrydere og stikkontakter i den mørkelagte del af boligen. 
3. Skift sikringen og tænd for gruppeafbryderen. Tænd for én kontakt ad gangen i den mørkelagte del af boligen. Når sikringen springer, har du fundet apparatet med fejlen. 

Elektriciteten er væk i hele din bolig
Er hele huset mørkelagt, er det HFI/HPFI-afbryderen i gruppetavlen, der har slået fra. HFI/HPFI-afbryderen slår fra, hvis der sker en overgang til jord, dvs. at der "forsvinder" strøm ud af det elektriske kredsløb.

1. Prøv først at tænde for afbryderen igen. Nogle HFI/HPFI-afbrydere kan være meget følsomme over for f.eks. lyn. Kommer strømmen tilbage, er der ikke fejl i installationen.
2. Vil afbryderen ikke blive inde, slukker du for alle sikringsgrupper på gruppetavlen.
3. Tænd for HFI/HPFI-afbryderen - og derefter for én gruppeafbryder ad gangen. Når HFI/HPFI-afbryderen igen slår fra, har du fundet den fejlramte gruppe. Sluk for gruppeafbryderen, tænd HFI/HPFI-afbryderen og gå videre med fejlfinding, som når en sikring er sprunget.

Får du ikke på denne måde strøm igen, er der sandsynligvis en fejl i boligens faste installation. Fejl i den faste installation bør repareres af en autoriseret elinstallatør.