Er din forsikring i orden?

TREFOR El-net vil gerne levere en sikker og stabil elforsyning til vore mere end 137.000 elkunder. Desværre kan det ikke undgås, at der sker uheld på elnettet.

Der er mange trusler mod elnettet: Væltede træer, påkørsel af elmaster eller en entreprenør, der graver det forkerte sted. I sjældne tilfælde kan den slags føre til, at du har 400 Volt i installationen i stedet for 230 Volt. Det kan gå ud over de mange fintfølende elektriske apparater, du har i din bolig. Apparater som tv, højtalere og computere er i fare for at blive ødelagt ved overspænding.

Sjældne skader hos private

I TREFOR El-net har vi heldigvis sjældent henvendelser fra kunder med krav om erstatning for ødelagte apparater. I næsten alle tilfælde er det et anliggende mellem kunden og kundens eget forsikringsselskab, da skaderne ikke er forårsaget af TREFOR El-net.

Langt de fleste husstande har en familie- eller husstandsforsikring, hvor der er dækning for elskader. Det er dog vigtigt, at tjekke husstandens police for at finde ud af, hvor langt forsikringsselskabets ansvar gælder. Så kan du sikre, at du ikke selv skal bære udgiften den dag, du eventuelt bliver udsat for en skade, der skyldes forkert spænding. 

Kun i særlige tilfælde kan TREFOR El-net gøres juridisk ansvarlig for fejl og dermed erstatningspligtig. I praksis har det vist sig meget svært at placere et ansvar ved overspændingsskader, da der ofte er tale om, at en tredjepart er involveret, f.eks. ved træfældning eller gravearbejde.

Skade på elektrisk udstyr
Det er praksis, at tingforsikring går forud for ansvarsforsikring. Anmeld derfor skaden til dit indbo- og husforsikringsselskab. Samtidig er det en god ide at sende TREFOR El-net en kopi af anmeldelsen med tilhørende krav. Herefter anmelder vi skaden til vores forsikringsselskab. Forsikringsselskaberne vil sammen vurdere ansvaret og behandle sagen.

Hvis du ikke har en indbo- eller husforsikring, skal du indsende dit krav til os. Vi skal have dokumentation i form af originale regninger og kvitteringer for købet af nye genstande eller for reparation af de genstande, der er blevet skadet. Dit krav med tilhørende dokumentation vil herefter blive behandlet af vores forsikringsselskab.

Vi gør opmærksom på, at sagsbehandling i forsikringsbranchen kan være op til seks uger.

Mindske risikoen

Mange elektriske apparater har efterhånden fået en "standby-funktion". Hvis apparatet står i den tilstand, når den ikke benyttes, er der stor sandsynlighed for, at den bliver ødelagt, hvis der opstår en situation med overspænding. Hvis der slukkes helt for de pågældende apparater, kan man med et gennemsnitsforbrug let spare 400-500 kroner på elregningen. Som en sidegevinst nedsætter du også risikoen for brandulykker, når apparaterne er slukket på kontakten